SIEĆ NA KULTURĘ - Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica

Logo sieć na kulturę formię łączących się atomów

Miło nam poinformować, że Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę” w podregionie białostockim, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Projekt jest realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury w sprzęt komputerowy niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.
Na obrazku znajduje się napis siec na kulturę oraz logo w postaci łączących się atomów
Back to top