Regulamin korzystania - Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica

NOWE ZASADY KORZYSTANIA

Z BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KUŹNICA
na czas trwania pandemii COVID-19

 1. Przed wejściem do biblioteki Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust (maseczka).
 2. Czytelnik korzysta z księgozbioru tylko po przeprowadzeniu dezynfekcji rąk.
 3. Przy stanowisku obsługi czytelnika wyposażonego w przesłonę ochronną i płyn do dezynfekcji może przebywać tylko jedna osoba.
 4. Należy zachować odstęp min. 2 m między osobami i nie przekraczać wyznaczonych stref.
 5. Czytelnik przyniesione książki zostawia w specjalnie wyznaczonym miejscu.
 6. Czytelnik informuje bibliotekarza, jakie egzemplarze zostają zwrócone. Zwrócone książki „wędrują” na kwarantannę. Po przebytej kwarantannie (3 dni) zostają włączone do księgozbioru biblioteki.
 7. Wolny dostęp do księgozbioru zostaje ograniczony.
 8. Czytelnia książek i czasopism pozostaje zamknięta do odwołania.
 9. Zalecamy wcześniejsze przygotowanie listy tytułów, które chcemy wypożyczyć. Można to zrobić na 3 sposoby:
 • poprzez system MAK+ dostępny na stronie internetowej biblioteki,
 • wysyłając maila na adres: kontakt@bibliotekakuznica.pl
 • zamawiając przez telefon pod numerem telefonu biblioteki 506 618 021

Back to top