Dyrektor, Autor w serwisie Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica