Narodowe Czytanie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej w Kuźnicy - Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica

Słoneczna sobota za nami… 🌞 a wraz z nią Narodowe Czytanie w Kuźnicy📖📚
W tym roku niezwykłe, bo autorka powieści “Nad Niemnem” mieszkała od nas niespełna 20 km.

Wydarzenie rozpoczęliśmy o godzinie 12 w parku przy kościele. Fragmenty powieści zostały oczytane przez Pana Pawła Mikłasza Wójta Gminy Kuźnica, Panią Martę Tokarską Skarbnik Gminy Kuźnica, Pana Jędrzeja Garkowskiego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kuźnica, ks. Sylwestra Szyluka Proboszcza Parafii pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy, Pana Zbigniewa Awdzieja Komendanta Placówki Straży Granicznej im. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich w Kuźnicy, Pana Jakuba Gilewskiego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej w Kuźnicy, Pana Pawła Krawiela Funkcjonariusza Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy, Panią Bogusławę Januszkiewicz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuźnicy, Panią Annę Zarachowicz Dyrektora Przedszkola w Kuźnicy, Pana Mariusza Koryckiego Sołtysa Chreptowiec, Panią Jadwigę Hrybińską Przedstawicielkę Koła Gospodyń Wiejskich „Klimowieckie Klimaty”, Państwa Bożenę i Henryka Januszkiewiczów Przedstawicieli Koła Emerytów i Rencistów z Kuźnicy oraz wspaniałe harcerki z 7 Kresowej Drużyny Harcerskiej i naszych cudownych czytelników.

Narodowe Czytanie zaszczyciła obecnością także doktor Marta Białobrzeska, która odczarowywała nam fragmenty powieści i „zapoznała z Orzeszkową” współcześnie. Młodzi artyści z Pracowni Teatralnej w Białymstoku stali się m.in. Benedyktem i Emilią Korczyńskimi, a muzycy z Rzeszowa Kinga i Tomasz Gnap zaprosili nas na wesele w Bohatyrowiczach.

Całość wydarzenia poprowadził Tomasz Buczkowicz oraz Katarzyna Fiedorowicz. 

Nie zabrakło uśmiechu na twarzach, który zapewniły słodkości przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Klimówce „Klimowieckie klimaty”  oraz lody od Wójta Gminy Kuźnica.

Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa przygotowana przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kuźnica pt. „Botanizowanie Elizy Orzeszkowej”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe przypinki, a najbardziej zaangażowani zostali obdarowani egzemplarzem powieści. Każdy kto przyniósł ze sobą „Nad Niemnem” otrzymał pamiątkowy stempel Narodowego Czytania.

Dziękujemy wszystkim, którzy to popołudnie spędzili z Biblioteką Publiczną Gminy Kuźnica w parku przy kościele oraz tym, którzy włożyli wiele pracy w pomoc i przygotowanie tego wydarzenia. Ogromne podziękowania należą się również sponsorowi wydarzenia Bankowi Spółdzielczemu w Sokółce oraz współorganizatorom Gminie Kuźnica i naszym partnerkom z Koła Gospodyń Wiejskich w Klimówce.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta RP.