Dofinansowanie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” dla Biblioteki Publicznej w Kuźnicy - Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica

Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości: 25 500,00 zł zakupiono:

 • komputer stacjonarnych wraz z monitorem,
 • 4 laptopy,
 • 1 klawiaturę oraz 6 szt. myszy komputerowych,
 • 6 tabletów,
 • 6 robotów edukacyjnych,
 • 8 szt. oprogramowania office,
 • 8 szt. oprogramowania antywirusowego,
 • 4 szt. słuchawek komputerowych,
 • 2 szt. czytników kodów,
 • 2 szt. UPS,
 • 3 szt. listew zasilających,

Wkład własny Biblioteki Publicznej Gminy Kuźnica to 4 500,00 zł.

Całkowita kwota zadania wyniosła 30 000 zł.

Back to top