Dyrektor, Autor w serwisie Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica - Strona 19 z 20