Warsztaty z robotyki i programowania w bibliotece w Kuźnicy - Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica

Biblioteka Publiczna w Kuźnicy organizuje w swojej placówce warsztaty poświęcone robotyce i programowaniu. W projekcie biorą udział dzieci w wieku 8-11 lat.

Celem przedsięwzięcia jest wskazanie dzieciom w wieku szkolnym alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz rozwój kompetencji społecznych. Przeprowadzane są także spotkania dla dzieci i rodziców związane z profilaktyczną działalnością informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (alkohol, narkotyki) oraz zagrożeń ze strony nowych technologii (fonoholizm, cyberprzemoc, uzależnienia od Internetu).

Dzięki warsztatom uczestnicy nabywają nowe umiejętności, których nauka nie zawsze jest dostępna w małych miejscowościach. Mają możliwość wykorzystania matematyki i fizyki w praktyce, kreatywnego wykorzystania nowych technologii oraz nauki poprzez świetną zabawę.

 Profilaktyczne spotkania oraz korzystanie z publikacji książkowych poświęconych zagrożeniom ze strony nowych technologii, alkoholu, narkotyków, fonoholizmu i zagrożeń cybernetycznych wpływają na poszerzenie wiedzy z tego zakresu.

Dofinansowanie na warsztaty pozyskano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także dzięki wsparciu rodziców uczestników.

Back to top