Równać Szanse - Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica

program równać szansę

Biblioteka w Kuźnicy w ramach programu „Równać Szanse” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w 2018 roku realizowała projekt pn. „Wszystko zaczyna się w bibliotece”przez okres sześciu miesięcy.

Pozyskano środki o wartości 8.500 zł.

Młodzież z gminy Kuźnica w ramach projektu „Wszystko zaczyna się w bibliotece”samodzielnie wykonała makietę Kuźnicy wraz z oświetleniem oraz film o swojej miejscowości. Dodatkowo przygotowała informacje na temat Kuźnicy i wyeksponowała ciekawe miejsca poprzez fotografie. Młodzież przygotowała także pokaz modeli 3D wykonanych na drukarce 3D m. in. model kościoła i cerkwi w Kuźnicy. W ramach podsumowania projektu młodzi ludzie zaprezentowali swoją pracę podczas dożynek gminnych w Kuźnicy.

Młodzież uczestniczyła także w warsztatach z modelarstwa i druku 3D oraz odwiedziła Prototypownie 3D w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

Back to top