Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza czeka w bibliotece na każdego przedszkolaka! - Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica

Biblioteka Publiczna w Kuźnicy po raz kolejny bierze udział w projekcie pt. „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Dzięki temu każde dziecko urodzone w latach 2014-2017, które odwiedzi wraz z rodzicami naszą bibliotekę otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik, otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. Przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom.

Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Back to top